Informacijos surinkimas apie asmenį

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma pateikti rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį, sąrašas:

Eil. Nr.

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas

1.

Vadovybė

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko pavaduotojas

Inspekcijos viršininkas

2.

Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

Vedėjas

Inspekcijos viršininkas

3.

Personalo skyrius

Vedėjas

Inspekcijos viršininkas

4.

Strateginio planavimo skyrius

Vedėjas

Inspekcijos viršininkas

5.

Prevencijos ir rizikos valdymo skyrius

Vedėjas

Inspekcijos viršininkas

6.

Transporto veiklos reguliavimo skyrius

Vedėjas

Inspekcijos viršininkas

7.

Teisės skyrius

Vedėjas

Inspekcijos viršininkas

8.

Projektų valdymo skyrius

Vedėjas

Inspekcijos viršininkas

9.

Administracinių paslaugų departamentas

Direktorius

Inspekcijos viršininkas

10.

Transporto veiklos priežiūros departamentas

Direktorius

Inspekcijos viršininkas

 

Informacija apie paskutinius pateiktus prašymus Specialiųjų tyrimų tarnybai

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-26